Dostałeś pozew? Nie czekaj, skorzystaj z pomocy fachowca. Tutaj otrzymasz wsparcie

Navigation Menu

Otrzymałeś pozew lub nakaz zapłaty? Tutaj otrzymasz wsparcie

Opisz swoją sprawę i otrzymaj bezpłatną wycenę pomocy!

Blog

Więcej wpisów »
Wrz14

Zmiana nazwiska, a prawidłowe doręczenie przesyłki sądowej

Dodane dnia, Wrz 14 przez

Podanie w pozwie aktualnego adresu by doręczenie przesyłki sądowej jest oczywiste i powszechnie znane. Nikt z tym nie zamierza polemizować, ale co w przypadku gdy adres jest prawidłowy – czyt. aktualny – a nazwisko już nie? Na ten temat powziął Uchwałę Sąd Najwyższy o sygn. akt III CZP 105/16 z dnia 16. lutego 2017 roku.   Stan faktyczny   W rzeczonym stanie faktycznym, referendarz sądowy Sądu Rejonowego  wydał nakaz zapłaty w dniu 15. września 2015 roku. Przesyłka zawierająca odpis nakazu została nadana na nazwisko panieńskie Pozwanej – przez co była dwukrotnie awizowana pod wskazanym wcześniej adresem. Czerpiąc informacje z bazy danych PESEL-SAD ustalono, że Pozwana od dnia 8. lipca 2005 roku posługuje się innym nazwiskiem w związku z zamążpójściem. Pomijając ten istotny fakt, referendarz sądowy zarządzeniem z dnia 11. grudnia 2015 roku uznał przesyłkę za doręczoną i tym samym nakaz zapłaty uzyskał status prawomocności. Następnie postanowieniem z dnia 2. lutego 2016 roku nadał nakazowi klauzulę wykonalności.   Skarga Pozwanej i wątpliwości   Pozwana postanowiła złożyć skargę na wyżej wskazane postanowienie, skarżąc w jej treści naruszenie art. 777 § 1 k.p.c. w związku...

Wrz05

Weksel a kredyt konsumencki

Dodane dnia, Wrz 5 przez

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do spłaty określonej sumy, wskazanej w tym wekslu, wierzycielowi. Z pojęciem weksla spotkać można się często przy okazji umów kredytowych, ponieważ może on stanowić formę zabezpieczenia albo nawet spłaty kredytu. Chociaż o wekslach każdy z pewnością słyszał, to niekoniecznie miał z nimi do czynienia. Sprawa weksli nie jest wcale tak prosta, jak mogłoby się wydawać z definicji, ponieważ rządzą się one swoimi prawami. W jaki sposób zatem posługiwać się prawidłowo wekslami w kredycie konsumenckim?   Czym jest kredyt konsumencki?   Zanim przejdziemy do kwestii stosowania weksla w kredycie konsumenckim, trzeba wyjaśnić, co właściwie prawo rozumie przez to pojęcie. Kredytem konsumenckim będzie udzielony przez kredytodawcę, w ramach prowadzonej przez niego działalności, kredyt o wartości nieprzekraczającej 255,550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż polska. Należy przy tym zauważyć, że przepisom dotyczącym kredytów konsumenckich podlegać będą nie tylko umowy pożyczki czy umowy kredytu bankowego, ale również umowy sprzedaży ratalnej czy umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego. Za kredyt konsumencki nie będzie uważana umowa, na mocy której...

Sty05

Pismo od Intrum Justitia – czy jest się czego obawiać?

Dodane dnia, Sty 5 przez

Właśnie otrzymałeś pismo od Intrum Justitia ? Zastanawiasz się co to za firma oraz w jaki sposób uzyskała status Twojego Wierzyciela? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z naszymi Klientami oraz które budzą największe wątpliwości. W następnych artykułach analogicznie odniesiemy się do pism od innych firm m.in. Hoist Polska, GPM Vindexus czy Corpus Iuris. INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY (fundusz), a firma windykacyjna Na początek odróżnijmy pojęcie funduszu sekurytyzacjnego od firmy windykacyjnej. Fundusze sekurytyzacyjne to tzw. spółki specjalnego przeznaczenia, których głównym celem jest nabywanie pakietu długów od banków, firm telekomunikacyjnych, podmiotów z branży ubezpieczeniowej, energetycznej, usług komunalnych, parabankowej, czy dostawców usług TV. Fundusze sekurytyzacyjne mogą mieć formę standaryzowanych oraz niestandaryzowanych, z których te drugie zdecydowanie dominują na polskim rynku. Skupować długi mogą wyłącznie niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte, w skrócie NSFIZ, zwane potocznie funduszami. Firmy windykacyjne natomiast reprezentują fundusze i działają w ich imieniu i na ich rzecz.  Niektóre z nich są stałymi firmami windykacyjnymi określonych funduszy i są z nimi powiązane kapitałowo np. Prokura...

Sty05

Pismo od Corpus Iuris – czy jest się czego obawiać?

Dodane dnia, Sty 5 przez

Właśnie otrzymałeś pismo od Corpus Iuris? Zastanawiasz się co to za firma oraz w jaki sposób uzyskała status Twojego Wierzyciela? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z naszymi Klientami oraz które budzą największe wątpliwości. W następnych artykułach analogicznie odniesiemy się do pism od innych firm m.in Hoist Polska, Intrum Justitia czy GPM Vindexus. Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (fundusz), a firma windykacyjna Na początek odróżnijmy pojęcie funduszu sekurytyzacjnego od firmy windykacyjnej. Fundusze sekurytyzacyjne to tzw. spółki specjalnego przeznaczenia, których głównym celem jest nabywanie pakietu długów od banków, firm telekomunikacyjnych, podmiotów z branży ubezpieczeniowej, energetycznej, usług komunalnych, parabankowej, czy dostawców usług TV. Fundusze sekurytyzacyjne mogą mieć formę standaryzowanych oraz niestandaryzowanych, z których te drugie zdecydowanie dominują na polskim rynku. Skupować długi mogą wyłącznie niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte, w skrócie NSFIZ, zwane potocznie funduszami. Firmy windykacyjne natomiast reprezentują fundusze i działają w ich imieniu i na ich rzecz.  Niektóre z nich są stałymi firmami windykacyjnymi określonych funduszy i są z nimi powiązane kapitałowo np. Prokura NSFIZ i Kruk S.A, niektóre...

Sty04

Pismo od HOIST Polska – czy jest się czego obawiać?

Dodane dnia, Sty 4 przez

Właśnie otrzymałeś pismo od Hoist Polska? Zastanawiasz się co to za firma oraz w jaki sposób uzyskała status Twojego Wierzyciela? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z naszymi Klientami oraz które budzą największe wątpliwości. W następnych artykułach analogicznie odniesiemy się do pism od innych firm m.in Intrum Justitia, GPM Vindexus czy Corpus Iuris. Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny – fundusz sekurytyzacyjny, a firma windykacyjna Na początek odróżnijmy pojęcie funduszu sekurytyzacjnego od firmy windykacyjnej. Fundusze sekurytyzacyjne to tzw. spółki specjalnego przeznaczenia, których głównym celem jest nabywanie pakietu długów od banków, firm telekomunikacyjnych, podmiotów z branży ubezpieczeniowej, energetycznej, usług komunalnych, parabankowej, czy dostawców usług TV. Fundusze sekurytyzacyjne mogą mieć formę standaryzowanych oraz niestandaryzowanych, z których te drugie zdecydowanie dominują na polskim rynku. Skupować długi mogą wyłącznie niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte, w skrócie NSFIZ, zwane potocznie funduszami. Firmy windykacyjne natomiast reprezentują fundusze i działają w ich imieniu i na ich rzecz.  Niektóre z nich są stałymi firmami windykacyjnymi określonych funduszy i są z nimi powiązane kapitałowo np. Prokura NSFIZ i Kruk S.A,...

Gru14

Plan gruntownej zmiany kodeksu postępowania cywilnego

Dodane dnia, Gru 14 przez

Wprowadzenie posiedzenia przygotowawczego, zwiększenie władzy dyskrecjonalnej sędziego, w tym możliwość uznania pozew za oczywiście bezzasadny czyli plan gruntownej zmiany kodeksu postępowania cywilnego Długo oczekiwana nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw spowoduje diametralną zmianę tego postępowania. Projekt z dnia 27 listopada 2017 roku zakłada reformę praktycznie wszystkich kluczowych jego instytucji. Zmiany w głównej mierze polegać będą na wprowadzeniu fazy postępowania przygotowawczego, zwiększeniu władzy dyskrecjonalnej sędziego, ustanowieniu definicji nadużycia prawa procesowego oraz licznych sankcji w przypadku jego stwierdzenia, odejściu od priorytetowego znaczenia rozprawy a także innych zmian dotyczących organizacji pracy sądów, apelacji, zażaleń oraz postępowań odrębnych. Nowelizacja wprowadza kilka bardzo zaskakujących rozwiązań takich jak obowiązek odpowiedzi na pozew, wskazaniu – już na etapie posiedzenia przygotowawczego – terminu ogłoszenia wyroku oraz możliwości uznania pozwu za oczywiście bezzasadny.¹ W krótkim opracowaniu planowanej nowelizacji skupimy się na kluczowych jej założeniach: Wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego Możliwość nałożenia sankcji na uczestnika nadużywającego swoje uprawnienia procesowe Zmiany w postępowaniu dowodowym – próba zdyscyplinowania stron oraz ich pełnomocników poprzez obowiązek szczegółowego wskazania faktów, które mają wynikać z przeprowadzenia danego dowodu a także wprowadzenie instytucji...

Wrz25

Wzór skargi na komornika

Dodane dnia, Wrz 25 przez

W Internecie można się natknąć na różne wzory pism do komornika, jak i wzory skarg na komornika. Trzeba być ostrożnym, by wzór pisma, którego poszukujemy był pozbawiony formalnych pomyłek. Nie chcemy przecież złożyć do sądu pisma, któremu brakuje istotnych elementów, które są niezbędny, by sąd w ogóle zechciał owe pismo rozpatrywać. Zatem co powinien zawierać poprawny wzór skargi na komornika?: wskazanie na strony postępowania wraz z informacją o ich adresie zamieszkania, określenie zaskarżanej czynności lub zaniechania, wniosek o dokonanie, uchylenie lub zmianę wspomnianej czynności wraz ze stosownym uzasadnieniem, sygnaturę akt komornika, które dotyczą sprawy, podpis osoby, która skargę składa Należy pamiętać, aby dołączyć stosowną liczbę odpisów po jednym dla każdej ze stron. Za złożenie skargi należy uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł, ale można wystąpić o zwolnienie z tych kosztów. 5.00 / 5 5 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 1 vote, 5.00 avg. rating (92%...

Wrz25

Skarga na czynności komornika

Dodane dnia, Wrz 25 przez

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji określa komornika, jako funkcjonariusza publicznego. I właśnie ta ustawa jest fundamentem działań każdego komornika sądowego działającego na terenie naszego kraju. To ona nakłada na funkcjonariusza szereg obowiązków i obliguje do przestrzegania prawa oraz etyki zawodowej, zgodnie ze składanymi ślubami. Komornik, który jest funkcjonariuszem publicznym działającym z ramienia sądu rejonowego musi wykonywać swoje zadania w zgodzie z literą prawa. Jeżeli działa on niezgodnie z przyjętymi standardami, wykracza poza swoje obowiązku lub zaniecha wykonywania jakichś czynności, wówczas może zostać złożona na niego oficjalna skarga. Dzięki jej złożeniu sąd może przyjrzeć się działalności komornika i ocenić ją pod kątem formalnym, jak i zgodności z prawem. Instytucje skargi normuje artykuł 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ochrona interesów dłużnika i wierzyciela Skarga na czynności komornika to bardzo ważne narzędzie, jeśli chodzi o ochronę interesów zainteresowanych stron w postępowaniu komorniczym. Jeżeli wierzyciel zauważy, że komornik zaniechuje pewnych działań, przez co egzekucja nie jest wykonywana należycie, może złożyć stosowną skargę do sądu rejonowego przy którym działa ów komornik. Dłużnik także jest chroniony i jeżeli odnotuje,...

Wrz22

Darmowy prawnik

Dodane dnia, Wrz 22 przez

Usługi prawników, czy radców prawnych kojarzą się z bardzo dużym wydatkiem przez co wiele osób, które potrzebują porad prawnych nie decyduje się zgłosić do specjalisty, przez co wielokrotnie tracą pieniądze, inne dobra, a przede wszystkim nerwy. Niejednokrotnie dałoby się tego uniknąć, jeśli poprosiłoby prawnika o stosowną pomoc. Wiele spraw, które często z góry skazywane są na porażkę można wygrać, po prostu w odpowiednim czasie trzeba zgłosić się do prawnika, który nam w tym pomoże. Darmowy prawnik – firmy i fundacje Na polskim rynku prawniczym coraz częściej pojawiają się firmy oraz fundacje, które bezpłatnie radzą i pomagają ludziom w kwestiach prawnych. Zwłaszcza w dużych miastach jest wiele takich placówek. Niektóre z nich oprócz pomocy merytorycznej oferują darmowe prowadzenie danej sprawy. Jeśli samo zajęcie się sprawą nie jest darmowe to i tak często warto zapłacić prawnikowi za taką pomoc niż spłacać np. duży dług, którego z punktu prawnego nie musimy zwracać. Przede wszystkim antywindykacja Placówki te zajmują się przede wszystkim kwestią długów. Starają się wesprzeć dłużników w nierównej walce z chciwymi firmami windykacyjnymi, bankami i innymi wierzycielami. Wielokrotnie dzięki pomocy wyspecjalizowanych...

Wrz11

Przedawnienie długu u komornika

Dodane dnia, Wrz 11 przez

Bardzo dużo osób, a zwłaszcza dłużników zastanawia się, czy komornik może egzekwować długi, które się przedawnią. Co ciekawe – tak, może. Na wniosek wierzyciela może dochodzić zobowiązań, które przedawniły bardzo dawno i to w interesie dłużnika jest sprawdzić, czy dług nie jest przedawniony. Jeśli jest, trzeba w odpowiednim czasie taką sytuację zgłosić, by uniknąć spłaty zadłużenia. Komornik nie ma obowiązku, by sprawdzić zasadność wniosku, który wpłynie do kancelarii. Komornik musi po prostu wszcząć egzekucję bez względu na to, czy dług jest przedawniony, czy nie. Nie musi on także sprawdzać z jakiego tytułu pochodzi owe zobowiązanie. Komornika interesuje, czy wniosek egzekucyjny jest poprawny od strony formalnej. Przedawnienie długu u komornika jako forma obrony? Ustawodawca przewiduje rzecz jasna możliwość obrony przed przedawnionymi zobowiązaniami. Dłużnik musi skorzystać wówczas z powództwa przeciwegzekucyjnego, które należy wytoczyć przed sądem. Sąd z urzędu nie bada, czy dług jest przedawniony, dlatego tak bardzo ważnym jest, by to dłużnik wyszedł z własną inicjatywą z korzyścią dla własnych interesów. Warto także wspomnieć, że przedawnienie nie sprawia, że dług znika. Termin ten oznacza, że wierzyciel traci jakąkolwiek moc prawną, by...

Wrz04

Czego nie może komornik?

Dodane dnia, Wrz 4 przez

Komornik, jako funkcjonariusz publiczny nie jest osobą bezkarną i nie może pozwolić sobie na wszystko. Jego pracę i działanie regulują przepisy, którym powinien się on podporządkowywać za każdym razem, gdy wykonuje swoje działania. Należy pamiętać, że dłużnik także ma swoje prawa. Gdy komornik rażąco je naruszy, wówczas może zostać wydalony ze służby i stracić prawo do wykonywania swojego zawodu. Kim jest komornik? Pracę komorników reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, którzy działają przy sądach rejonowych. Zajmują się wykonywaniem tytułów wykonawczych, jak i egzekucyjnych. Ponadto trudnią się w orzeczeniach sądowych w sprawach roszczeń pieniężnych. Zobligowany jest on przestrzegać przepisów prawa, działać zgodnie ze ślubowaniem i przede wszystkim przestrzegać zasad etyki zawodowej. Co może komornik, a czego nie? Gdy komornik zjawi się u progu naszych drzwi musimy pamiętać, że ma on obowiązek wylegitymować się i pokazać swój identyfikator, który zawiera najistotniejsze informacje. Ustawa reguluje także czas pracy komornika, można się go spodziewać w od poniedziałku do soboty w godzinach 7-21. Inne terminy, np. niedziele, czy święta nie są dniami pracującymi także...

Sie31

Prawa komornika

Dodane dnia, Sie 31 przez

Komornik sądowy jest określony przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 jako funkcjonariusz publiczny. Ustawa ta również określa jakie obowiązki na nim spoczywają oraz jakie ma prawa i jakich musi przestrzegać w swoich działaniach. Kim jest komornik? Zajmuje się on w głównej mierze wykonywaniem orzeczeń sądowych, które dotyczą spraw o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne. Do jego zadań należy także zabezpieczanie roszczeń. Komornik wykonuje także inne tytuły egzekucyjne i wykonawcze, które najczęściej wydawane są na podstawie odrębnych przepisów. Ocenia on także stan faktyczny poprzez sporządzenie protokołu, który musi zostać wykonany przed rozpoczęciem egzekucji. Sprawuje on również piecze nad kwestią doręczenia zawiadomień sądowych, obwieszczeń, czy innych dokumentów. Jego zadaniem jest także sprawowanie urzędowego nadzoru nad publicznymi licytacjami – musi zostać zaproszony przez osoby, które ją organizują. Zajmuje się także kwestiami spadkowymi – spisuje inwentarz po spadkobiercy i zabezpiecza go. Czasami także na wniosek i zlecenie wierzyciela zajmuje się poszukiwaniem majątku dłużnika, który miałby podlegać egzekucji na rzecz wierzyciela właśnie. Prawa komornika Komornik wykonując którekolwiek ze swoich obowiązków musi przestrzegać i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem. Funkcjonariusz, który narusza prawo...