koszty egzekucji umorzenie

koszty egzekucji umorzenie