Dostałeś pozew? Nie czekaj, skorzystaj z pomocy fachowca. Tutaj otrzymasz wsparcie

Navigation Menu

Plan gruntownej zmiany kodeksu postępowania cywilnego

Plan gruntownej zmiany kodeksu postępowania cywilnego

Dodane przez na Gru 14, 2017 w Pozostałe | 0 komentarzy

Wprowadzenie posiedzenia przygotowawczego, zwiększenie władzy dyskrecjonalnej sędziego, w tym możliwość uznania pozew za oczywiście bezzasadny czyli plan gruntownej zmiany kodeksu postępowania cywilnego Długo oczekiwana nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw spowoduje diametralną zmianę tego postępowania. Projekt z dnia 27 listopada 2017 roku zakłada reformę praktycznie wszystkich kluczowych jego instytucji. Zmiany w głównej mierze polegać będą na wprowadzeniu fazy postępowania przygotowawczego, zwiększeniu władzy dyskrecjonalnej sędziego, ustanowieniu definicji nadużycia prawa procesowego oraz licznych sankcji w przypadku jego stwierdzenia, odejściu od priorytetowego znaczenia rozprawy a także innych zmian dotyczących organizacji pracy sądów, apelacji, zażaleń oraz postępowań odrębnych. Nowelizacja wprowadza kilka bardzo zaskakujących rozwiązań takich jak obowiązek odpowiedzi na pozew, wskazaniu – już na etapie posiedzenia przygotowawczego – terminu ogłoszenia wyroku oraz możliwości uznania pozwu za oczywiście bezzasadny.¹ W krótkim opracowaniu planowanej nowelizacji skupimy się na kluczowych jej założeniach: Wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego Możliwość nałożenia sankcji na uczestnika nadużywającego swoje uprawnienia procesowe Zmiany w postępowaniu dowodowym – próba zdyscyplinowania stron oraz ich pełnomocników poprzez obowiązek szczegółowego wskazania faktów, które mają wynikać z przeprowadzenia danego dowodu a także wprowadzenie instytucji świadka-eksperta Koncentracja postępowania międzyinstancyjnego w sądzie II instancji Nieznana dotychczas faza postępowania przygotowawczego Obszerne uzasadnienie planowanej zmiany zaczyna się od wyjaśnienia konieczności wprowadzenia fazy postępowania przygotowawczego. Projektodawca podkreśla rolę dobrej organizacji w celu uniknięcia niepotrzebnego przedłużania się postępowania. Celem wprowadzenia tej fazy ma być zakończenie postępowania bez konieczności przeprowadzania rozprawy. Jeżeli jednak potrzebne będzie jej przeprowadzenie to powinno się to odbyć na jednym posiedzeniu – ewentualnie na kilku, z zastrzeżeniem, że następują one po sobie w kolejnych dniach, bez wielomiesięcznych odstępów. W założeniu reformy sędzia ma zaznajomić się ze stanowiskiem obu stron jeszcze przed posiedzeniem przygotowawczym, czemu ma służyć wprowadzenie obowiązku odpowiedzi na pozew, w konsekwencji czego art. 207 k.p.c. ma został uchylony. Charakter postępowania nieprocesowego uzasadnia jednak wprowadzenie rozwiązania, według którego odpowiedź na pozew będzie obligatoryjna, tylko wtedy gdy tak zarządzi przewodniczący składu orzekającego (proj. art. 5112  § 1 k.p.c.). Skutkiem niewykonania obowiązku ciążącego na pozwanym będzie co do zasady wydanie wyroku zaocznego przez sąd. Główną instytucją fazy postępowania przygotowawczego będzie obligatoryjne przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego. Nie będzie ono jednak wyznaczane w przypadku spraw, którym nadany będzie inny bieg postępowania...

Czytaj dalej

Wzór skargi na komornika

Wzór skargi na komornika

Dodane przez na Wrz 25, 2017 w Pisma od komornika | 0 komentarzy

W Internecie można się natknąć na różne wzory pism do komornika, jak i wzory skarg na komornika. Trzeba być ostrożnym, by wzór pisma, którego poszukujemy był pozbawiony formalnych pomyłek. Nie chcemy przecież złożyć do sądu pisma, któremu brakuje istotnych elementów, które są niezbędny, by sąd w ogóle zechciał owe pismo rozpatrywać. Zatem co powinien zawierać poprawny wzór skargi na komornika?: wskazanie na strony postępowania wraz z informacją o ich adresie zamieszkania, określenie zaskarżanej czynności lub zaniechania, wniosek o dokonanie, uchylenie lub zmianę wspomnianej czynności wraz ze stosownym uzasadnieniem, sygnaturę akt komornika, które dotyczą sprawy, podpis osoby, która skargę składa Należy pamiętać, aby dołączyć stosowną liczbę odpisów po jednym dla każdej ze stron. Za złożenie skargi należy uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł, ale można wystąpić o zwolnienie z tych...

Czytaj dalej

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Dodane przez na Wrz 25, 2017 w Pisma od komornika | 0 komentarzy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji określa komornika, jako funkcjonariusza publicznego. I właśnie ta ustawa jest fundamentem działań każdego komornika sądowego działającego na terenie naszego kraju. To ona nakłada na funkcjonariusza szereg obowiązków i obliguje do przestrzegania prawa oraz etyki zawodowej, zgodnie ze składanymi ślubami. Komornik, który jest funkcjonariuszem publicznym działającym z ramienia sądu rejonowego musi wykonywać swoje zadania w zgodzie z literą prawa. Jeżeli działa on niezgodnie z przyjętymi standardami, wykracza poza swoje obowiązku lub zaniecha wykonywania jakichś czynności, wówczas może zostać złożona na niego oficjalna skarga. Dzięki jej złożeniu sąd może przyjrzeć się działalności komornika i ocenić ją pod kątem formalnym, jak i zgodności z prawem. Instytucje skargi normuje artykuł 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ochrona interesów dłużnika i wierzyciela Skarga na czynności komornika to bardzo ważne narzędzie, jeśli chodzi o ochronę interesów zainteresowanych stron w postępowaniu komorniczym. Jeżeli wierzyciel zauważy, że komornik zaniechuje pewnych działań, przez co egzekucja nie jest wykonywana należycie, może złożyć stosowną skargę do sądu rejonowego przy którym działa ów komornik. Dłużnik także jest chroniony i jeżeli odnotuje, że funkcjonariusz publiczny np. wykracza poza swoje kompetencje przez co dłużnik narażony jest na jakieś straty, także może on zgłosić skargę na tego komornika. Co ciekawe, nawet osoby trzecie, które bezpośrednio nie są zaangażowane w sprawę, mogą wysłać do sądu taką skargę. Oczywiście, że wykażą jakiś interes prawny wiążący ich z tą konkretną sprawą. Co można, a czego nie można zaskarżyć? W skrócie – można zaskarżyć naruszenie przez komornika przepisów postępowania egzekucyjnego, zwłaszcza w sytuacji, gdy zagraża to bezpośrednio prawa osób związanych z jego działaniem (dłużnik, wierzyciel oraz osoby trzecie). Czyli skargę można złożyć na każdą czynność, która powoduje naruszenia praw i dobra osób powiązanych z postępowaniem oraz na każde zaniechanie, czyli czynności, których komornik nie podjął, a był zobligowany, by w należyty sposób zabezpieczyć prawa dłużnika bądź wierzyciela. Rzeczą, której zaskarżyć nie można jest bezczynność komornika. Bierze się to stąd, że nie jest to równoznaczne z zaniechaniem wszelkich działań egzekucyjnych. Taką sprawę zaskarża się w innym...

Czytaj dalej

Darmowy prawnik

Darmowy prawnik

Dodane przez na Wrz 22, 2017 w Pisma od komornika | 0 komentarzy

Usługi prawników, czy radców prawnych kojarzą się z bardzo dużym wydatkiem przez co wiele osób, które potrzebują porad prawnych nie decyduje się zgłosić do specjalisty, przez co wielokrotnie tracą pieniądze, inne dobra, a przede wszystkim nerwy. Niejednokrotnie dałoby się tego uniknąć, jeśli poprosiłoby prawnika o stosowną pomoc. Wiele spraw, które często z góry skazywane są na porażkę można wygrać, po prostu w odpowiednim czasie trzeba zgłosić się do prawnika, który nam w tym pomoże. Darmowy prawnik – firmy i fundacje Na polskim rynku prawniczym coraz częściej pojawiają się firmy oraz fundacje, które bezpłatnie radzą i pomagają ludziom w kwestiach prawnych. Zwłaszcza w dużych miastach jest wiele takich placówek. Niektóre z nich oprócz pomocy merytorycznej oferują darmowe prowadzenie danej sprawy. Jeśli samo zajęcie się sprawą nie jest darmowe to i tak często warto zapłacić prawnikowi za taką pomoc niż spłacać np. duży dług, którego z punktu prawnego nie musimy zwracać. Przede wszystkim antywindykacja Placówki te zajmują się przede wszystkim kwestią długów. Starają się wesprzeć dłużników w nierównej walce z chciwymi firmami windykacyjnymi, bankami i innymi wierzycielami. Wielokrotnie dzięki pomocy wyspecjalizowanych prawników można umorzyć część długów lub czasami nawet pozbyć się całego zobowiązania. Dzięki takim działaniom sytuacja dłużnika może znacząco się poprawić. Nie jest to tylko wsparcie merytoryczne i wskazanie możliwych sposobów obrony dłużnikom, ale często pomoc także na etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego. Mówimy tu wtedy o kompleksowej obsłudze i prowadzeniu sprawy od samego początku do końca. Oczywiście pomoc taka skierowana jest najczęściej do osób, które w sprawie są stroną poszkodowaną. W największej ilości przypadków darmowy prawnik może zająć się sprawami karnymi, cywilnymi, czy kwestiami związanymi z odszkodowaniami. Raczej proste sprawy Darmowa pomoc prawnicza dotyczy raczej prostych spraw, które często dotykają nieświadomych obywateli. Prawnicy wyciągając rękę do takich ludzi, chcą im pomóc w często nierównej walce, zwłaszcza z dużymi firmami windykacyjnymi. Niestety, gdy sprawa jest bardzo skomplikowana to trzeba przygotować się na wydatki. Często w dużych miastach organizowana jest odgórnie pomoc prawna dla mieszkańców, zwłaszcza tych najuboższych. Warto zainteresować się tym tematem i sprawdzić, czy w swoim mieście zamieszkanie, czy gdzieś w bliskim sąsiedztwie nie ma placówki, w której za darmo możemy zasięgnąć pomocy prawnej i pozbyć się nieprzyjemnych...

Czytaj dalej

Przedawnienie długu u komornika

Przedawnienie długu u komornika

Dodane przez na Wrz 11, 2017 w Pisma od komornika, Pozostałe | 0 komentarzy

Bardzo dużo osób, a zwłaszcza dłużników zastanawia się, czy komornik może egzekwować długi, które się przedawnią. Co ciekawe – tak, może. Na wniosek wierzyciela może dochodzić zobowiązań, które przedawniły bardzo dawno i to w interesie dłużnika jest sprawdzić, czy dług nie jest przedawniony. Jeśli jest, trzeba w odpowiednim czasie taką sytuację zgłosić, by uniknąć spłaty zadłużenia. Komornik nie ma obowiązku, by sprawdzić zasadność wniosku, który wpłynie do kancelarii. Komornik musi po prostu wszcząć egzekucję bez względu na to, czy dług jest przedawniony, czy nie. Nie musi on także sprawdzać z jakiego tytułu pochodzi owe zobowiązanie. Komornika interesuje, czy wniosek egzekucyjny jest poprawny od strony formalnej. Przedawnienie długu u komornika jako forma obrony? Ustawodawca przewiduje rzecz jasna możliwość obrony przed przedawnionymi zobowiązaniami. Dłużnik musi skorzystać wówczas z powództwa przeciwegzekucyjnego, które należy wytoczyć przed sądem. Sąd z urzędu nie bada, czy dług jest przedawniony, dlatego tak bardzo ważnym jest, by to dłużnik wyszedł z własną inicjatywą z korzyścią dla własnych interesów. Warto także wspomnieć, że przedawnienie nie sprawia, że dług znika. Termin ten oznacza, że wierzyciel traci jakąkolwiek moc prawną, by zmusić dłużnika do spłaty zobowiązań. Czyli fizycznie zadłużenie cały czas istnieje, ale nie ma obowiązku jego spłaty. Szykują się zmiany Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w kontekście przedawnienia zobowiązań, jak i w kwestii samej windykacji. Do tej pory długi przedawniały się po 10 latach, teraz ma to następować po latach 6. Resort sprawiedliwości planuje także skrócić czas umożliwiający dochodzenie roszczeń z 10 lat na tylko 3 lata. Najważniejszą zmianą będzie jednak fakt, że to teraz sąd będzie w obowiązku, by zweryfikować, czy dług się nie przedawnił. Rola ta spadnie z dłużnika, który często przez fakt nieznajomości prawa spłacał przedawnione zobowiązania. Jeżeli okaże się, że dług jest stary i z tytułu prawa nie podlega już egzekucji, wówczas wniosek taki zostanie odrzucony, a dłużnik nie będzie obarczony spłatą tego zadłużenia. Jak widać pakiet tych zmian bardzo ułatwi życie dłużnikom, którzy nie będą musieli spłacać przedawnionych długów, a i do samego przedawnienia dojdzie o wiele szybciej. Na drugim biegunie są rzecz jasna wierzyciele, którym te zmiany raczej utrudnią...

Czytaj dalej