W Internecie można się natknąć na różne wzory pism do komornika, jak i wzory skarg na komornika. Trzeba być ostrożnym, by wzór pisma, którego poszukujemy był pozbawiony formalnych pomyłek. Nie chcemy przecież złożyć do sądu pisma, któremu brakuje istotnych elementów, które są niezbędny, by sąd w ogóle zechciał owe pismo rozpatrywać.

Zatem co powinien zawierać poprawny wzór skargi na komornika?:

  • wskazanie na strony postępowania wraz z informacją o ich adresie zamieszkania,
  • określenie zaskarżanej czynności lub zaniechania,
  • wniosek o dokonanie, uchylenie lub zmianę wspomnianej czynności wraz ze stosownym uzasadnieniem,
  • sygnaturę akt komornika, które dotyczą sprawy,
  • podpis osoby, która skargę składa

Należy pamiętać, aby dołączyć stosowną liczbę odpisów po jednym dla każdej ze stron. Za złożenie skargi należy uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł, ale można wystąpić o zwolnienie z tych kosztów.

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64