Mamy bardzo dobrą wiadomość dla dłużników i pozwanych przez fundusze sekurytyzacyjne w sprawach długów zakupionych od banków dot. m.in. pożyczek i kredytów zaciągniętych wiele lat temu.

Sporo takich wierzytelności zakupionych przez fundusze sekurytyzacyjne od banków już dawno byłoby przedawnionych, gdyby nie możliwość powoływania się przez nowych właścicieli długów na prowadzone wcześniej przez bank postępowanie komornicze. Postępowanie to było zazwyczaj prowadzone przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) zaopatrzonego klauzulą wykonalności.

O dobrej wiadomości przeczytasz poniżej.

Sąd Najwyższy: postępowanie egzekucyjne na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie przerywa przedawnienia wobec funduszu sekurytyzacyjnego

W tej jednak sprawie swoje stanowisko zajął ostatnio Sąd Najwyższy (sprawa III CZP 29/16), w które zajął jednoznaczne stanowisko, zgodnie z którym w sprawach, w których bank prowadził już postępowanie komornicze na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności, takie prowadzenie egzekucji nie przerywa biegu przedawnienia wobec nowego właściciela niebędącego bankiem.

Sądowi Najwyższemu zadano następujące pytanie:

Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela będącego bankiem wywołuje skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności nie będącego bankiem, gdy egzekucja prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności została umorzona na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c?​

bezpłatna wycena

Na które Sąd Najwyższy udzielił takiej oto odpowiedzi:

​Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.).

Co uchwała Sądu Najwyższego oznacza dla mnie?

Powyższe oznacza, że prowadzone już postępowanie komornicze przez poprzedniego wierzyciela – bank, nie przerywa biegu przedawnienia w stosunku do nowego wierzyciela – będzie nim najczęściej fundusz sekurytyzacyjny. W takim przypadku jeżeli minął termin przedawnienie – w przypadku wierzytelności banku będzie to 3 lata – dłużnik może skutecznie podjąć ochronę swoich praw podnosząc zarzut przedawnienia.

Uchwała Sądu Najwyższego stanowi bardzo istotne doprecyzowanie istniejących przepisów – tutaj stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianie, zmianie uległa jednak wykładnia przepisów. W tym wypadku jest ona korzystna dla dłużników i warto ją wykorzystać w razie ewentualnego sporu z nabywcą przedawnionej wierzytelności.

Podsumowanie

Powyżej omówiliśmy ważną uchwał Sądu Najwyższego, która niejednemu dłużnikowi pozwoli wybronić się przed dochodzonym roszczeniem przez fundusz sekurytyzacyjny. Z naszych doświaczeń wynikka, że takie roszczenia w wielu przypadkach mogą być już przedawnione, a dzięki tej uchwali taki przypadków będzie jeszcze więcej. Dlatego tym bardziej warto podjąć ochronę swoich praw.

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64