Bardzo często kontaktują się z nami osoby, które otrzymały pismo od komornika dotyczące wszczęcia postępowania egzekucyjnego z wniosku wierzyciela, którym jest podmiot mający w nazwie „NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY„. Z naszego doświadczenia wynika, że zazwyczaj jest to pierwsza informacja w sprawie tego długu, a osoba ta nigdy nie otrzymała wcześniej pisma z Sądu w tej sprawie, ani pisma od tego funduszu. Czasami zdarza się, że o całej sprawie osoba dowiaduje się od swojego pracodawcy lub np. ZUSu, który informuje nas o zajęciu komorniczym.

Co w takiej sytuacji należy zrobić, czy taki fundusz może nas windykować? O tym poniżej. Na końcu znajdziesz także listę wybranych funduszy sekurytyzacyjnych, które zostały zarejestrowane w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga dokładnej analizy. Najlepiej skorzystać tutaj z pomocy doświadczonego prawnika, który przeanalizuje sprawę i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Nakaz zapłaty bez sprawy sądowej – czy przepisy prawa na to pozwalają i jak się bronić w takiej sytuacji

Odpowiadając na sytuację wskazaną na wstępie należy wskazać, że jest to prawnie możliwe. W wielu przypadkach fundusze sekurytyzacyjne skupują wierzytelności dotyczące starych lub bardzo starych długów – np. umów pożyczek, kredytów, usług telekomunikacyjnych itp. Mogą to być sprawy z początku lat dwutysięcznych, a nawet wcześniejsze. Skoro o całej sprawie dowiadujesz się od Komornika, to najprawdopodobniej w między czasie zmieniłeś już swój adres zamieszkania i cała korespondencja w sprawie była doręczana na adres podany kilka lub kilkanaście lat temu. 

W ten sposób z uwagi na przewidzianą w kodeksie postępowania cywilnego tzw. fikcję doręczenia, Sąd uznał doręczenie za skuteczne – następnie orzeczenie (np. nakaz zapłaty, wyrok zaoczny) się uprawomocniło i po nadaniu klauzuli wykonalności trafiło do Komornika. Ten korzystając ze swoich możliwości ustalił już Twój aktualny adres.

Jeżeli tak faktycznie sprawa wygląda, to w tym momencie masz możliwość jeszcze obrony swoich praw. W zależności od konkretnej sytuacji możliwe jest podjęcie różnych kroków prawnych – w przypadku braku skutecznego doręczenia należy zmierzać do ponownego doręczenia przez Sąd odpisu pozwu i orzeczenia tak abyśmy mogli „wznowić” sprawę i podjąć się obrony swoich praw oraz podnieść odpowiednie zarzuty – np. zarzut przedawnienia w razie, gdy sprawa dotyczy przedawnionego już długu. Warto także zbadać skuteczność samego przejścia naszego długu z pierwotnego wierzyciela (np. banku) na fundusz sekurytyzacyjny).

bezpłatna wycena

Skuteczne zakwestionowanie pierwotnego orzeczenia pozwoli nam także wstrzymać postępowanie komornicze – jeżeli Sąd uchyli wykonalność orzeczenia (np. nakazu zapłaty), to Komornik nie będzie miał podstawy do prowadzenia egzekucji.

Powyższe zostało napisane w dużym uproszczeniu – w każdym przypadku sprawa może wyglądać inaczej. Dlatego nie sugeruj się w 100 % wskazanym scenariuszem. W Twoim wypadku mogło być inaczej. Tutaj pełną wiedzę uzyskasz przeglądając przede wszystkim akta sprawy sądowej – sygnaturę oraz Sąd znajdziesz na piśmie od Komornika. Masz prawo przejrzeć akta Twojej sprawy oraz wykonać fotokopie akt – szczególnie zwracaj uwagę na wszystkie adresy i zwrotki.

Ważne! W niektórych przypadkach możesz mieć jedynie określony termin np. 7 lub 14 dni na podjecie odpowiednich działań. Po upływie tego terminu podjęcie obrony może być znacznie utrudnione o ile nie niemożliwe – dlatego warto skonsultować sprawę z prawnikiem.

Pamiętaj, że każdą sprawę należy indywidualnie przeanalizować i nawet jeżeli okazałoby się, że nie można już „wznowić” na nowo pierwotnej sprawy sądowej, na podstawie której prowadzona jest obecna egzekucja, to warto przeanalizować możliwość zmniejszenia dochodzonej kwoty o długi już przedawnione (mimo wydania wyroku zasądzone kwoty także ulegają przedawnienia – co do zasady z upływem 10 lat, ale np. odsetki z upływem 3 lat).

Lista wybranych funduszy sekurytyzacyjnych

Poniżej znajdziesz listę wybranych funduszy sekurytyzacyjnych, które zostały zarejestrowane w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Spis wszystkich funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce prowadzi:

VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie,
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

Informacje o rejestrze funduszach inwestycyjnych uzyskasz kontaktując się z Sądem także telefonicznie. Dodatkowo istnieje możliwość przeglądania elektronicznych rejestrów w Czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie.

 1. AGIO EGB NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 2. AGIO WIERZYTELNOŚCI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 3. AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 4. AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 5. ALFA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 6. ALTUS 18 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 7. ALTUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 8. ALTUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI 2
 9. ALTUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI 3
 10. BEST I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 11. BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 12. BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 13. Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 14. Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 15. Bonus Wierzytelności DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 16. BPS 1 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 17. BPS 2 NIESTANDARYZAWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 18. BPS 3 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 19. BPS 4 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 20. BPS 5 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 21. BPS 6 NIESTANDARDOWY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY
 22. CASUS FINANSE I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 23. Centurion Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 24. CERES NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 25. Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 26. DEBITO NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 27. DEBTOR NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 28. DTP NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 29. EASYDEBT NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 30. EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 31. EIP 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 32. Electus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 33. EOS 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 34. EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 35. EQUES DEBITUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 36. FAST FINANCE NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 37. FINCREA 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 38. FIP 17 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 39. FORNET NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 40. FORTUNATO NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 41. FUTURE NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 42. GETBACK WINDYKACJI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 43. GODEBT HIPO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 44. GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
 45. GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 46. HOIST I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 47. HORYZONT NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 48. INDOS 2 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 49. INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 50. IPOPEMA 101 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 51. IPOPEMA 130 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 52. IPOPEMA 135 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 53. IPOPEMA 144 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 54. KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 55. KREDYT INKASO II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 56. KREOS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 57. MEGA DEBT NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI
 58. MFH NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 59. OMEGA WIERZYTELNOŚCI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 60. OPEN FINANCE WIERZYTELNOŚCI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 61. OPEN FINANSE WIERZYTELNOŚCI DETALICZNYCH NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 62. OPUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ IWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 63. P.R.E.S.C.O. INVESTMENT I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 64. PAGO PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 65. PLEJADA WIERZYTELNOŚCI 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 66. PRAGMA 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 67. PROKULUS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 68. PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 69. PSF Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 70. PYXIS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 71. RAPORT 2 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 72. RAPORT 3 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 73. RAPORT 4 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 74. RAPORT 5 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 75. RAPORT 6 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 76. RAPORT 7 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 77. RAPORT NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 78. RCM-GNB-2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 79. RCM-GNB-2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 80. REINWEST NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 81. REVENUE NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 82. RNG DEBT NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 83. S COLLECT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY
 84. SECURA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
 85. Sekura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 86. TAKTO NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 87. TRIGON PROFIT II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 88. TRIGON PROFIT IV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 89. TRIGON PROFIT IX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 90. TRIGON PROFIT NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 91. TRIGON PROFIT V NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 92. TRIGON PROFIT VI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 93. TRIGON PROFIT VII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY
 94. TRIGON PROFIT VIII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 95. TRIGON PROFIT X NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 96. TRIGON PROFIT XII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 97. TRIGON PROFIT XIV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 98. TRIGON PROFIT XV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 99. TRIGON PROFIT XVI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 100. TRIGON PROFIT XVIII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 101. ULTIMO NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 102. UNIFUND NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 103. UNIVERSE 2 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 104. UNIVERSE 3 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 105. UNIVERSE 5 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 106. UNIVERSE 6 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 107. UNIVERSE NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 108. VARSOVIA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 109. VPF I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64