Bardzo często kontaktują się z nami osoby, które otrzymały informację od swojego pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia przez komornika sądowego na wniosek funduszu sekurytyzacyjnego. Najczęściej jest to pierwsza informacja dotycząca prowadzenia przeciwko tej osobie postępowania egzekucyjnego oraz poprzedzającego je postępowania sądowego. Po lekturze pisma od komornika okazuje się, że sprawa dotyczy nierzadko nakazu zapłaty wydanego kilka lub nawet kilkanaście lat temu, a osoba ta nie była w tamtym czasie powiadamiana o sprawie sądowej.

Niestety takie sytuacje są możliwe – najprawdopodobniej sprawa sądowa toczyła się z wykorzystaniem nieaktualnego adresu tej osoby i na skutek tzw. fikcji doręczenia nakaz zapłaty się uprawomocnił. Następnie fundusz uzyskał klauzulę wykonalności i złożył wniosek egzekucyjny do komornika, który za pomocą dostępnych mu narzędzi uzyskał już aktualne dane tej osoby i jego pracodawcy.

Co należy w tej sytuacji zrobić, czy jest możliwość podjęcie obrony w takiej sprawie? O tym piszemy niżej.

Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga dokładnej analizy. Najlepiej skorzystać tutaj z pomocy doświadczonego prawnika, który przeanalizuje sprawę i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Otrzymałem zajęcie wynagrodzenia nie wiedząc wcześniej o sprawie sądowej – co mogę zrobić

W tym wpisie zajmiemy się sytuacją kiedy nie byliśmy wcześniej powiadomieni skutecznie o sprawie sądowej i z tego względu nie braliśmy w niej udziału. W innych wypadkach także jest możliwość obrony swoich praw – chociażby w zakresie przedawnionych odsetek, ale wymaga to dokładnej analizy danej sprawy – w razie potrzeby prosimy o kontakt.

W pierwszej kolejności należy dokładnie zapoznać się z pismem, które nasz pracodawca otrzymał od komornika. Będą w nim zawarte ważne informacje – w szczególności kto jest naszym wierzycielem, kiedy i przez jaki sąd został wydany nakaz zapłaty w naszej sprawie oraz jaka jest wysokość zadłużenia.

bezpłatna wycena

Te informacje pozwolą nam wstępnie ustalić, czego może dotyczyć sprawa. Fundusze sekurytyzacyjne skupują długi od innych firm, dlatego najprawdopodobniej dług może dotyczyć zaciągniętej w banku pożyczki lub kredytu lub np. rachunku za telefon komórkowy lub kablówkę.

Następnie należy zweryfikować, czy sprawa sądowa odbyła się w sposób prawidłowy. Aby tego dokonać najlepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z aktami sprawy – w tym celu najlepiej przedzwonić wcześniej do Sądu i umówić się na przejrzenie akt. Problemem nie powinno być także zrobienie zdjęć akt – szczególnie należy zwrócić uwagę na wszelkie koperty i potwierdzenia odbioru znajdujące się w aktach sprawy. To pozwoli nam przygotować dalszą linią obrony w tej sprawie.

W tym momencie zalecamy kontakt z prawnikiem, który dokładnie przeanalizują sprawę i podejmie dalsze działania. 

O przykładowych możliwościach obrony piszemy tutaj.

Rola komornika w całej sprawie

Osoby, które spotyka sytuacja opisana w niniejszym wpisie, w pierwszej kolejności kierują swoje zarzuty wobec komornika. Najczęściej nie jest to zasadne. Komornik działa w tym wypadku na polecenie wierzyciela i jeżeli otrzyma tytuł wykonawczy, to obowiązany jest podjąć działania egzekucyjne.

Dlatego też jeżeli kwestionujemy zasadność egzekucji, to musimy przede wszystkim zbadać jej podstawę, to jest poprzedzające je postępowanie sądowe i jeżeli będzie taka możliwość, to można podjąć obronę swoich praw. Natomiast dopóki nam się to nie powiedzie, to komornik ma prawo dalej prowadzić swoje działania. Warto w tym wypadku oczywiście podjąć próby zawieszenia postępowania egzekucyjnego, wymaga to już zazwyczaj jednak interwencji sądu.

Podsumowanie

Zajęcie wynagrodzenie nie oznacza jeszcze, że nie będziemy mieli możliwości obrony. Jeżeli uda nam się „wznowić” poprzednie postępowanie sądowe i je wygrać, to prowadzone postępowanie egzekucyjne będzie umorzone, a my będziemy mieli możliwość odzyskania pobranych pieniędzy.

Każdą sprawę należy indywidualnie przeanalizować i nawet jeżeli okazałoby się, że nie można już „wznowić” na nowo pierwotnej sprawy sądowej, na podstawie której prowadzona jest obecna egzekucja, to warto przeanalizować możliwość zmniejszenia dochodzonej kwoty o długi już przedawnione (mimo wydania wyroku zasądzone kwoty także ulegają przedawnienia – co do zasady z upływem 10 lat, ale np. odsetki z upływem 3 lat).

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64