Nowy sposób obrony przed bankowym tytułem egzekucyjnym w rękach funduszu sekurytyzacyjnego – przedawnienie

Nowy sposób obrony przed bankowym tytułem egzekucyjnym w rękach funduszu sekurytyzacyjnego – przedawnienie

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla dłużników i pozwanych przez fundusze sekurytyzacyjne w sprawach długów zakupionych od banków dot. m.in. pożyczek i kredytów zaciągniętych wiele lat temu. Sporo takich wierzytelności zakupionych przez fundusze sekurytyzacyjne od banków...

Czy fundusz sekurytyzacyjny może dochodzić pozwem zapłaty przedawnionego kredytu?

Zaciągnąłeś kilka lub kilkanaście lat temu kredyt w banku albo wziąłeś w tym samym czasie pożyczkę i jej nie spłaciłeś w terminie? Możliwe, że właśnie z tego powodu otrzymałeś lub otrzymasz pozew z funduszu sekurytyzacyjnego lub nakaz zapłaty wydany na skutek złożenia...

Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64