Skoro czytasz ten wpis, to zapewne otrzymałeś lub otrzymałaś w ostatnich dniach przesyłkę pocztową  od GetBack SA w imieniu easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (easyDEBT NSFIZ), a w niej pismo zatytułowane – zawiadomienie o cesji wierzytelności.  Podobne pismo powinieneś otrzymać także od wierzyciela pierwotnego, to jest Banku Zachodniego WBK SA. W piśmie wskazane są także różne kwoty, które mają stanowić saldo Twojego zadłużenia wykupionego przez easyDEBT NSFIZ.

Zastanawiasz się pewnie o co chodzi i co teraz możesz zrobić w tej sprawie. Dobrze trafiłeś – w dalszej części wpisu postaramy się omówić kolejne kroki. Zawsze jednak zalecamy kontakt z nami – nasi prawnicy dokładnie przeanalizują sprawę i poszukają dopasowanego rozwiązania do Twojej sytuacji.

Zawiadomienie o cesji wierzytelności od GetBack SA w imieniu easyDEBT NSFIZ

I tutaj przechodzimy do kluczowej kwestii – czy faktycznie jesteś dłużnikiem easyDEBT NSFIZ i czy podane kwoty są prawidłowe?

Niestety odpowiedź na tym etapie nie jest taka prosta i wymaga dokładnej analizy całej sprawy. Na tym etapie trudno będzie bowiem uzyskać od easyDEBT NSFIZ lub reprezentującej go GetBack SA dokumenty źródłowe, które mają stanowić dowód zakupu cesji (umowa sprzedaży wierzytelności) oraz dowód istnienia samego długu (np. umowa kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK SA).

Dokumenty te tak naprawdę możesz poznać dopiero na etapie sądowym, to jest w sytuacji, gdy easyDEBT NSFIZ złoży pozew do Sądu w tej sprawie i będzie musiał w nim wskazać, czego dokładnie dotyczy sprawa oraz będzie musiał wykazać, czy faktycznie przysługuje mu i w jakiej wysokości wierzytelność. Skoro otrzymałeś pismo o zawiadamiające o cesji, to jest to o tyle dobra wiadomość, że zapewne ten sam adres będzie podany w pozwie i otrzymasz korespondencję z Sądu w tej sprawie.

Nie namawiamy Cię do zwlekania i czekania na sprawę sądową, ale z doświadczenia wiemy, że często jest to najbardziej skuteczny sposób obrony w sprawach wytaczanych przez fundusze sekurytyzacyjne. Sprawa sądowa wymusza na powodzie wykazanie swojego roszczenia, a nam umożliwia obronę, w tym jeżeli to możliwe podnoszenie skutecznych zarzutów dotyczących np. braku legitymacji czynnej lub zarzut przedawnienia. Długi skupowane przez fundusze sekurytyzacyjne dotyczą bowiem bardzo często spraw przedawnionych.

bezpłatna wycena

UWAGA! Ugoda z funduszem sekurytyzacyjnym lub najdrobniejsza wpłata

Ważne! Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie kontaktu z funduszem, to zachowaj szczególną ostrożność zanim zdecydujesz się wpłacić chociażby najmniejszą kwotą lub podpisać jakąkolwiek ugodę.

Takie działanie podejmowane w najlepsze wierze z Twojej strony bardzo często znacznie utrudniają późniejszą obronę na etapie sądowym – nierzadko bowiem spotkaliśmy się z sytuacją, że w ramach ugody dłużnik był zobowiązywany do spłaty kwoty wielokrotnie przekraczające pierwotny dług, a to z uwagi na doliczenie dawno już przedawnionych  odsetek, czy też doliczenie dodatkowych kwot np. kar umownych.

Co więcej podpisanie ugody zazwyczaj przerywa bieg przedawnienia oraz ułatwia funduszowi wykazanie istnienia długu.

Dlatego też – zanim podpiszesz zastanów się co najmniej dwa razy, a najlepiej skontaktuj się z prawnikiem i poproś o przeanalizowanie sprawy.

Czy muszę spłacać dług wobec funduszu sekurytyzacyjnego

Na łamach naszego serwisu publikujemy szereg wpisów pokazujących w jaki sposób można się bronić przed pozwami składanymi przez fundusze sekurytyzacyjne lub przed postępowaniami egzekucyjnymi – jeżeli wcześniej nie byliśmy zawiadomieni o sprawie sądowej.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze z nich:

Podsumowanie

Jeżeli otrzymałeś pismo informujące o o cesji wierzytelności, to możesz być pewny, że easyDEBT NSFIZ podejmie dalsze kroki celem wyegzekwowania zakupionego od Banku Zachodniego WBK SA zadłużenia – to jednak, czy będzie mógł to zrobić skutecznie zależy już od wielu czynników – dokładną analizę konkretnej sprawy warto powierzyć prawnikowi, który specjalizuje się w tego typu sprawach.

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64