Osoby, które wzięły pożyczkę w Meritum Banku (przejętym później przez Alior Bank) mogą w ostatnich dniach otrzymywać zawiadomienia o przelewie wierzytelności oraz wezwanie do zapłaty niespłaconej pożyczki od nabywcy wierzytelności – Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w imieniu którego działa firma Pra Group Polska Sp. z o.o.

Zastanawiasz się zapewne o co chodzi i co teraz możesz zrobić w tej sprawie. Dobrze trafiłeś – w dalszej części wpisu postaramy się omówić kolejne kroki. Zawsze jednak zalecamy kontakt z nami – nasi prawnicy dokładnie przeanalizują sprawę i poszukają dopasowanego rozwiązania do Twojej sytuacji.

Wezwanie do zapłaty od Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Czy faktycznie jesteś terasz dłużnikiem Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i czy podane kwoty są prawidłowe? Niestety odpowiedź na tym etapie nie jest taka prosta i wymaga dokładnej analizy całej sprawy.

Na tym etapie trudno będzie bowiem uzyskać od Horyzont NSFIZ lub reprezentującej go Pra Group Polska Sp. z o.o. dokumenty źródłowe, które mają stanowić dowód zakupu cesji (umowa sprzedaży wierzytelności) oraz dowód istnienia samego długu (np. umowa kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK SA).

Dokumenty te najczęściej możesz poznać dopiero na etapie sądowym, to jest w sytuacji, gdy easyDEBT NSFIZ złoży pozew do Sądu w tej sprawie i będzie musiał w nim wskazać, czego dokładnie dotyczy sprawa oraz będzie musiał wykazać, czy faktycznie przysługuje mu i w jakiej wysokości wierzytelność. Skoro otrzymałeś pismo o zawiadamiające o cesji, to jest to o tyle dobra wiadomość, że zapewne ten sam adres będzie podany w pozwie i otrzymasz korespondencję z Sądu w tej sprawie.

Nie namawiamy Cię do zwlekania i czekania na sprawę sądową, ale z doświadczenia wiemy, że często jest to najbardziej skuteczny sposób obrony w sprawach wytaczanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

bezpłatna wycena

Sprawa sądowa wymusza na powodzie wykazanie swojego roszczenia, a nam umożliwia obronę, w tym jeżeli to możliwe podnoszenie skutecznych zarzutów dotyczących np. braku legitymacji czynnej lub zarzut przedawnienia. Długi skupowane przez fundusze sekurytyzacyjne dotyczą bowiem bardzo często spraw przedawnionych. Możliwe jest także w takim wypadku podnoszenie wszelkie zarzutów, które moglibyśmy podnieść przeciwko wierzycielowi pierwotnemu (np. częściowa spłata).

Ugoda z funduszem sekurytyzacyjnym lub wpłata? Zastanów się dwa razy

Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie kontaktu z funduszem i wyjaśnienie sprawy, to zachowaj szczególną ostrożność zanim zdecydujesz się wpłacić chociażby najmniejszą kwotą lub podpisać jakąkolwiek ugodę.

Takie działanie podejmowane w najlepsze wierze z Twojej strony bardzo często znacznie utrudniają późniejszą obronę na etapie sądowym – nierzadko bowiem spotkaliśmy się z sytuacją, że w ramach ugody dłużnik był zobowiązywany do spłaty kwoty wielokrotnie przekraczające pierwotny dług, a to z uwagi na doliczenie dawno już przedawnionych odsetek, czy też doliczenie dodatkowych kwot np. kar umownych.

Co więcej podpisanie ugody zazwyczaj przerywa bieg przedawnienia oraz ułatwia funduszowi wykazanie istnienia długu.

Dlatego też zalecamy szczególną ostrożność i najlepiej kontakt z prawnikiem celem weryfikacji całej sprawy.

Czy muszę spłacać dług wobec funduszu sekurytyzacyjnego

W naszym serwisie publikujemy szereg wpisów pokazujących w jaki sposób można się bronić przed pozwami składanymi przez fundusze sekurytyzacyjne lub przed postępowaniami egzekucyjnymi – jeżeli wcześniej nie byliśmy zawiadomieni o sprawie sądowej.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze z nich:

Zachęcamy do lektury i kontaktu z naszymi prawnikami – chętnie zajmiemy się pomocą.

Podsumowanie

Jeżeli otrzymałeś pismo informujące o o cesji wierzytelności, to możesz być pewny, że Horyzont NSFIZ podejmie dalsze kroki celem wyegzekwowania zakupionego zadłużenia – to jednak, czy będzie mógł to zrobić skutecznie zależy już od wielu czynników – dokładną analizę konkretnej sprawy warto powierzyć prawnikowi, który specjalizuje się w tego typu sprawach.

Zapraszamy do kontaktu!

bezpłatna wycena


Warning: Undefined array key "open_type" in /home/netlibre/websites/wp_33/wp-content/plugins/arscode-ninja-popups/include/builder.inc.php on line 64